Τηλεματική

Σε πόση ώρα έρχεται το αστικό...

Στόλος...

Κάρτες Απεριορίστων Διαδρομών...

Πολιτιστική Διαδρομή Τρένο

Διαφήμιση

Οικονομικά Στοιχεία

Πρόσκληση σε Τακτική Γενική Συνέλευση 01/09/2022


Χρηματοοικονομικές καταστάσεις χρήσεως 2020

Έκθεση Δ.Σ. προς την Τακτική Γενική Συνέλευση την 09/09/2021

Πρόσκληση σε Τακτική Γενική Συνέλευση 09/09/2021


Χρηματοοικονομικές καταστάσεις χρήσεως 2019

Έκθεση Δ.Σ. προς την Τακτική Γενική Συνέλευση την 27/08/2020

Πρόσκληση σε Τακτική Γενική Συνέλευση 27/08/2020


Πρόσκληση σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση 19/12/2019


Χρηματοοικονομικές καταστάσεις χρήσεως 2018

Πρόσκληση Τακτικής Γενικής Συνέλευσης 10-09-2019


Πρόσκληση Τακτικής Γενικής Συνέλευσης 06-09-2018


Πρόσκληση Τακτικής Γενικής Συνέλευσης 05-09-2017

 


Χρηματοοικονομικές καταστάσεις χρήσεως 2015

Πρόσκληση Τακτικής Γενικής Συνέλευσης 14-07-2016


Πρόσκληση σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση 17-12-2015


Ισολογισμός χρήσεως 2014

Πρόσκληση Τακτικής Γενικής Συνέλευσης 30-06-2015


Ισολογισμός χρήσης 2013

Πρόσκληση σε Τακτική Γενική Συνέλευση 2014


Ισολογισμός χρήσης 2012

Πρόσκληση σε Τακτική Γενική Συνέλευση 2013