Στόλος

Το ΑΣΤΙΚΟ ΚΤΕΛ ΛΑΡΙΣΑΣ έχει ενταγμένα στην δύναμή του 53 (πενήντα) λεωφορεία ως κάτωθι:

 • 8 Αρθρωτά
 • 4 Mini Bus
 • 5 Midi Bus
 • 37 Κανονικά λεωφορεία 12 μέτρων

 

Όλα τα λεωφορεία είναι προσβάσιμα από Α.Μ.Ε.Α. και φέρουν κλιματιστική μονάδα θέρμανσης ψύξης.

Ακολουθούν μερικές φωτογραφίες από τον στόλο μας.

 • #
  Mercedes-Benz CITARO
 • #
  Mercedes-Benz CITARO
 • #
  Mercedes-Benz CITARO
 • #
  Εσωτερικό Λεωφορείου
 • #
  Εσωτερικό Λεωφορείου
 • #
  ΜΑΝ
 • #
  Αρθρωτό Λεωφορείο
 • #
  Mercedes-Benz CITARO
 • #
  Mercedes-Benz CITARO
 • #
  Αρθρωτό Λεωφορείο