Τηλεματική

Σε πόση ώρα έρχεται το αστικό...

Στόλος...

Κάρτες Απεριορίστων Διαδρομών...

Πολιτιστική Διαδρομή Τρένο

Διαφήμιση

Χρήσιμα Τηλέφωνα

ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ

Δήμαρχος

2410-5642000

Κ.Ε.Π  (Κέντρο Εξυπηρέτησης Πελατών)

2410-035106

Δημοτική Αστυνομία

2410-680243

Δημοτική Επιχείρηση Πολιτισμού -Τουρισμού

2410-537073-4

Δν/ση Καθαριότητας

2410-680200

Δν/ση Πολεοδομίας

2410-564311

Τμήμα Κυκλοφοριακών Ρυθμίσεων

2410-538134

Γηροκομείο

2410-618439

Δημοτική Βιβλιοθήκη - Χατζηγιάνειο

2410-671193

ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ ΛΑΡΙΣΑΣ          

Τηλεφωνικό Κέντρο Διοικητηρίου

2410-534589-92

--//--

2410-537054-56

--//--

2410-253763

Γραμματεία Νομαρχιακού Συμβουλίου

2413-506220

Γραμματεία Νομαρχιακών Επιτροπών

2413-506209

Γραφείο Νομάρχη

2413-506552-3

Γραφείου Τύπου

2413-506243

Τμήμα ΠΑΜ-ΠΣΕΑ

2413-506444

ΚΕΠ-Νομαρχίας

2413-506333

Διεύθυνση Προγραμ. Ανάπτυξης(Διευθυντής)

2413-506232

Διεύθυνση Προγραμ. Ανάπτυξης(Γραμματεία)

2413-506234

Διεύθυνση Διοικητικών Υπηρεσιών(Διευθυντής)

2413-506443

Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών (Γραμματεία)

2413-506383

Διεύθυνση Πολεοδομίας(Γραμματεία)

2413-506373

Διεύθυνση Κτηνιατρικής

2413-506339

Διεύθυνση Ανάπτυξης

2413-506326

Διεύθυνση Εμπορίου - Τουρισμού

2413-506215

Διεύθυνση Δημόσιας Υγείας

2413-506483

Διεύθυνση Κοινωνικής Πρόνοιας

2413-506300

Διεύθυνση Αγροτικής Ανάπτυξης

2413-582700

Διεύθυνση Τοπογραφικής

2410-537037

Πολιτιστικός Οργανισμός

2410-623102

ΚΕΚ Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης

2410-618000

ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΥΠHΡΕΣΙΕΣ                         

Περιφέρεια Θεσσαλίας

2410-506501

Δασαρχείο

2410-258897

Διεύθυνση Δασών

2410-670720 - 670030

Μετεωρολογική Υπηρεσία

2410-230244

Τελωνείο

2410-235237

Δν/ση Πολεοδομίας

2410-564311

ΕΟΤ

2410-618189

Γηροκομείο

2410-618439

ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ

Άμεση Δράση

100

Α’ Λάρισας

2410-683146

Β’ Λάρισας

2410-683146

Ασφάλεια

2410-683171

Τροχαία

2410-683169

Τουριστική Αστυνομία

2410-683135

Πυροσβεστική

199

Συντονιστικό Κέντρο Αντιμετώπισης Πυργαγιών

191

Τελωνείο

2410-235237

ΠΡΩΤΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ

ΕΚΑΒ

166

Γενικό Νοσοκομείο Λάρισας

2410-230031

Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο

2410-61700

Σταθμός Αιμοδοσίας

2410-234417

ΟΔΙΚΗ ΒΟΗΘΕΙΑ                      

Express Service

1154

ΕΛΠΑ

10400

Hellas Service

1057

Interamerican

1168

ΟΣΕ - ΤΑΞΙ

ΟΣΕ

2410-533550

Γραφείο Πόλης

2410-590143

Σταθμός

2410-590143

Δρομολόγια Σιδηροδρόμων Εσωτερικού

145

Δρομολόγια Σιδηροδρόμων Εξωτερικού

147

Ραδιοταξί

2410-661414

ΒΛΑΒΕΣ

ΟΤΕ

121

Καλωδιακές

128

ΔΕΗ

151,2410-622995

ΔΕΗΑΛ

2410-687100

ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΑ

ΤΕΒΕ

2410-536900

Οικονομικό

2410-531422

Τεχνικό (ΤΕΕ)

2410-535615

ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ ΤΑΜΕΙΑ

Τ.Α.Ε

2410-5642000

Ξενοδοχοϋπαλλήλων

2410-035106

Τ.Ε.Β.Ε

2410-680243

Δημοτική Επιχείρηση Πολιτισμού -Τουρισμού

2410-537073-4

ΚΤΕΟ

Προϊστάμενος

2410-254609

Γραμματεία

2410-851712

Προγραμματισμός

2410-851701

Κ.Τ.Ε.Ο.(προγραμματισμός ελέγχου οχημάτων)

167

Κ.Τ.Ε.Ο.(πληροφορίες ελέγχου οχημάτων)

180