Τηλεματική

Σε πόση ώρα έρχεται το αστικό...

Στόλος...

Κάρτες Απεριορίστων Διαδρομών...

Πολιτιστική Διαδρομή Τρένο

Διαφήμιση

Δικαιώματα Επιβατών

Στο παρακάτω αρχείο υπάρχουν πληροφορίες σχετικά με τις υποχρεώσεις που έχουν οι Αστικές Συγκοινωνίες Λάρισας προς τους καταναλωτές. Επίσης παρουσιάζονται οι υποχρεώσεις που έχει το προσωπικό που εργάζεται στις Αστικές Συγκοινωνίες Λάρισας καθώς και τα δικαιώματα των καταναλωτών που χρησιμοποιούν τις Αστικές Συγκοινωνίες και τυχόν αποζημιώσεις που μπορούν να αξιώσουν.Υποχρεώσεις Συγκοινωνιακών Φορέων και δικαιώματα καταναλωτών →