Τηλεματική

Σε πόση ώρα έρχεται το αστικό...

Στόλος...

Κάρτες Απεριορίστων Διαδρομών...

Πολιτιστική Διαδρομή Τρένο

Διαφήμιση

Ανακοινώσεις

Δημόσια Διαβούλευση για το έργο με τίτλο "Τηλεματικές υπηρεσίες επέκτασης διαχείρισης Αστικού ΚΤΕΛ Λάρισας Α.Ε. και εξυπηρέτησης επιβατικού κοινού" με κωδικό MIS 482365 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα "Ψηφιακή Σύγκλιση"
01/10/2014 - 11:09:20

Κατεβάστε το Κείμενο Δημόσιας Διαβούλευσης από εδώ.

Κατεβάστε τα αρχεία του σχεδίου της διακήρυξης διαγωνισμού Τεύχος Α, Τεύχος Β, Τεύχος Γ καθώς και το έντυπο υποβολής σχολίων.