Τηλεματική

Σε πόση ώρα έρχεται το αστικό...

Στόλος...

Κάρτες Απεριορίστων Διαδρομών...

Πολιτιστική Διαδρομή Τρένο

Διαφήμιση

Ανακοινώσεις

Δρομολόγια από Δευτέρα έως Παρασκευή από 18/5/2020
16/05/2020 - 10:16:20

Ενημερώνουμε το επιβατικό κοινό της πόλης για τα δρομολόγια που θα ισχύουν από Δευτέρα έως Παρασκευή από 18/5/2020. Τα δρομολόγια παρουσιάζονται στο επισυναπτόμενο έντυπο:

 Δρομολόγια από Δευτέρα έως Παρασκευή από 18/5/2020 →