Τηλεματική

Σε πόση ώρα έρχεται το αστικό...

Στόλος...

Κάρτες Απεριορίστων Διαδρομών...

Πολιτιστική Διαδρομή Τρένο

Διαφήμιση

Ανακοινώσεις

Ενημέρωση για τα δρομολόγια
19/10/2021 - 9:48:40

Για να ενημερώνεστε πλέον για τα δρομολόγια που είναι σε ισχύ θα μπαίνετε στο μενού Δρομολόγια της αρχικής σελίδας του website. Το link είναι το εξής:

https://www.ktelast-larisas.gr/index.php?cat=22422