Τηλεματική

Σε πόση ώρα έρχεται το αστικό...

Στόλος...

Κάρτες Απεριορίστων Διαδρομών...

Πολιτιστική Διαδρομή Τρένο

Διαφήμιση

Ανακοινώσεις

Τροποποίηση δρομολογίων Γραμμής Animus
09/01/2015 - 15:24:10

Από την Δευτέρα 12-1-2015 πτα δρομολόγια της Γραμμής Animus είναι τα κάτωθι:

ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΑ ΓΡΑΜΜΗΣ ANIMUS K.A.A.
Από Δευτέρα έως Παρασκευή   Σαββατοκύριακο
Από Πλατεία Αγίου Βησσαρίωνα Από ANIMUS K.A.A.   Από Πλατεία Αγίου Βησσαρίωνα Από ANIMUS K.A.A.
6:00 7:00   6:00 7:00
7:30 8:00   7:30 8:00
8:30 9:10   10:10 11:00
      13:10 14:00
11:30 12:10   14:30 15:10
14:00 15:10   15:40 16:10
15:40 16:10   21:40 22:10
16:40 17:10   22:30 23:10
17:40 18:10      
19:40 20:10      
22:00 23:10      

Πληροφορίες σχετικά με την διαδρομή που ακολουθούν τα λεωφορεία της Γραμμής μπορείτε να δείτε στους παρακάτω χάρτες:

Μετάβαση από Άγιο Βησσαρίωνα προς Animus Κ.Α.Α.

Επιστροφή από Animus Κ.Α.Α. προς Άγιο Βησσαρίωνα