Τηλεματική

Σε πόση ώρα έρχεται το αστικό...

Στόλος...

Κάρτες Απεριορίστων Διαδρομών...

Πολιτιστική Διαδρομή Τρένο

Διαφήμιση

Ανακοινώσεις

Τροποποίηση δρομολογίων προς τον Περιφερειακό Σταθμό Υπεραστικών ΚΤΕΛ και προσθήκη βραδινού δρομολογίου
10/03/2015 - 11:51:50

Από Τετάρτη 11-3-2015, τα νέα δρομολόγια που εξυπηρετούν την μετακίνηση των επιβατών προς τον Περιφερειακό Σταθμό Υπεραστικών ΚΤΕΛ παρουσιάζονται στον παρακάτω πίνακα. Τις καθημερινές προστίθεται ένα δρομολόγιο ώρα 22:10 από Κ.Πλατεία προς τον Σταθμό και το Σάββατο 22:00 αντιστοίχως, ενώ στην επιστροφή από τον Σταθμό προς την Κ.Πλατεία τα δρομολόγια διαμορφώνονται ως εξής: τις καθημερινές 22:25 και το Σάββατο 22:20 αντίστοιχα.

ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΥΠΕΡΑΣΤΙΚΩΝ ΚΤΕΛ

ΔΕΥΤΕΡΑ-ΤΕΤΑΡΤΗ-ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

ΤΡΙΤΗ-ΠΕΜΠΤΗ

ΣΑΒΒΑΤΟ

ΚΥΡΙΑΚΗ

Κ.ΠΛΑΤΕΙΑ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ

Κ.ΠΛΑΤΕΙΑ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ

Κ.ΠΛΑΤΕΙΑ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ

Κ.ΠΛΑΤΕΙΑ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ

10:10

10:35

10:10

10:35

9:40

10:00

10:20

10:35

10:45

11:10

10:45

11:10

10:45

11:05

11:00

11:15

11:10

11:35

11:10

11:35

11:15

11:35

11:20

11:35

12:00

12:25

12:00

12:25

12:00

12:20

12:00

12:15

12:25

12:50

12:25

12:50

12:30

12:50

13:00

13:15

13:25

13:50

13:25

13:50

13:15

13:35

13:20

13:35

14:45

15:05

14:45

15:05

17:00

17:15

15:00

15:15

17:00

17:20

17:00

17:25

18:00

18:15

17:00

17:15

17:40

18:10

17:40

18:10

18:20

18:35

18:00

18:15

18:15 18:35 18:15 18:40 19:00 19:15 18:20 18:35

20:10

20:35

19:45

20:10

20:20

20:35

18:40

18:55

22:10

22:25

22:10

22:25

22:00

22:20

20:20

20:35